SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : วังสิงห์คำ ฟู้ดส์
วังสิงห์คำ ฟู้ดส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505555008932
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 36/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 089-619-1551, 099-419-7824
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://wskfoods.com/th/

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น


Links