SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กล้า-แกร่ง
กล้า-แกร่ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0605556000195
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 302/12 หมู่ที่ 4 ต.มหาโพธิ์ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 0819721911,0897039717,0817851985,0818879922
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : https://www.kla-krang.com

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่น ๆ


Links