SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทีราปี
ทีราปี
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105550020750
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 63 ถนนบำรุงเมือง ต.เจ้าพ่อเสือ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 024102049
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.tearapy.net/

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายชา ชาสมุนไพร


Links