SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โกรเวอร์ ฟาร์ม 
โกรเวอร์ ฟาร์ม 
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105560122881
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 34/78 ซอยสุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0897979229
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตเครื่องดื่มกาแฟ ชาและชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม


Links