ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไท่ กั๋ว พิ่น โมเดิร์น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไท่ กั๋ว พิ่น โมเดิร์น เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559142980
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 338 อาคารไท่ กั๋ว ผิ่น หมู่ที่ 5 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0894772781,0834431177
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.taiguopin.com

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งผักและผลไม้

แผนที่ :


Links