SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : มาเรียม โอเชี่ยน
มาเรียม โอเชี่ยน
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0943558000112
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 1 ต.แหลมโพธฺ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 0819637977
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยการอบแห้ง การรมควัน การทำเค็ม การหมักในน้ำเกลือ หรือน้ำส้มสายชู


Links