SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บุญฟู้ดส์ จำกัด
บุญฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0755549000150
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 88 หมู่ 6 ถนนพระรามที่ 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034772108
แฟกซ์ : 034772109
เว็บไซต์ : www.boonfoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายลูกอม


Links