ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด
บริษัท ดำเนินฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125550045931
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 37/3 ซอยเขางู 2 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 032-744-151
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.damnoenfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอาหารปรุงสำเร็จ

แผนที่ :


Links