SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ป.รุ่งเรืองธัญญา
ป.รุ่งเรืองธัญญา
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0173536000222
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 91 หมู่ที่ 7 ต.ทับยา อ.อินบุรี จ.สิงห์บุรี 16110
โทรศัพท์ : 0-3654-2168
แฟกซ์ : 0-3681-4089
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การสีข้าว


Links