SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โอลด์ดี้ โกลด์ดี้
โอลด์ดี้ โกลด์ดี้
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536064699
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 113/34 ซอยนาวงประชาพัฒนา 21 ถนนนาวงประชาพัฒนา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 025655695
แฟกซ์ : 029290937
เว็บไซต์ : www.oldies.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการประเภทภัตตาคาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม


Links