SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอ็มเพรสโซ่
เอ็มเพรสโซ่
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105558118708
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 37 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งกาแฟชาโกโก้


Links