SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เพรสทีจ ฟูด อินดัสทรี จำกัด
บจ.เพรสทีจ ฟูด อินดัสทรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745555001863
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 84 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตซื้อมาขายไปนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อบกรอบและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปทุกชนิด

Links