SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ยูนิฟู้ด ซัพพลาย
ยูนิฟู้ด ซัพพลาย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548126007
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 1/66 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 023480240
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายสินค้าเกษตรทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป


Links