SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จี เอส แอล เอเชี่ยนฟู้ดส์
จี เอส แอล เอเชี่ยนฟู้ดส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215559006163
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 59 หมู่ที่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038017321
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ประกอบกิจการโรงงานผลิต แปรรูป อาหารสำเร็จรูปประเภทน้ำพริก น้ำจิ้ม และเครื่องจิ้ม


Links