SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด
จูแอม เฮิร์บ แอนด์ เฮ้ลท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0325556000457
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0839059877
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.proengy.com

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว


Links