SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อารมณ์ดีฟาร์ม
อารมณ์ดีฟาร์ม
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0365556000376
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 137 หมู่ที่ 1 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
โทรศัพท์ : 0906689252
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.aromdeefarm.com

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณท์ทางการเกษตรทุกชนิด


Links