SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ. เมกา ฟรุ๊ตส์ แอนด์ ฟู้ดส์
บจ. เมกา ฟรุ๊ตส์ แอนด์ ฟู้ดส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225556000709
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 111 หมู่ที่ 5 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 0394916723
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : megafruitsandfoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายส่ง ขายปลีก ส่งออก ผักผลไม้แปรรูป


Links