SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม
จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225550000456
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 27/4 หมู่ที่ 15 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130
โทรศัพท์ : 039312872
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ค้าส่งเครื่องดื่มจากผลไม้ สมุนไพรจากธรรมชาติ หรืออื่นอันผลิตขึ้นได้จากของป่า


Links