SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เมธากิจเกษตร
เมธากิจเกษตร
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0513547000357
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 191 หมู่ที่ 19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0641419656
แฟกซ์ : 05387603
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 

 ประกอบการค้าพืชผลทางการเกษตร, การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

Links