SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135554005828
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 17/9 หมู่ที่ 11 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 021507885
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : www.kfpfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและแปรรูปอาหาร ไส้กรอก แหนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อสัตว์

แผนที่ :


Links