SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เจที เอเซีย ฟูดส์ แอลพี
เจที เอเซีย ฟูดส์ แอลพี
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0133557002941
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 280 หมู่ที่ 2 ซอย4 ถนนพหลโยธิน ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 เป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าออก ผลไม้บรรจุกระป๋อง และผลไม้อบแห้ง ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ


Links