SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงสีข้าวกมลการเกษตร
โรงสีข้าวกมลการเกษตร
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405556001517
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 52 หมู่ที่ 6 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 0982464869
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงสีข้าว


Links