SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : นครพนมธัญญไรซ์
นครพนมธัญญไรซ์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0485557000221
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 90 หมู่ที่ 4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0817175060
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงสี โรงน้ำตาล โรงน้ำแข็ง


Links