SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท หงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
บริษัท หงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505544000838
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 20 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0861831196
แฟกซ์ : 059654079
เว็บไซต์ : www.hongfarfood.com

รายละเอียดธุรกิจ :

 โรงงานผลิตเต้าเจี้ยว


Links