SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไพออริตี้ คอร์เนอร์
ไพออริตี้ คอร์เนอร์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555083580
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 20-22 ถนนมเหสักข์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 022339722
แฟกซ์ : 022373934
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ขยายตลาดในรูปแบบแฟรนไชส์


Links