SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ธนะโรจน์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0865559000551
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 8/6 หมู่ที่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการสกัดน้ำมัน ผลิต แปรรูป กาแฟ ชา


Links