SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทองก้อน จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245559003181
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 28/26 หมู่ที่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตน้ำมันมะพร้าว


Links