SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โกลวิ่ง โพล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775560000497
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 86/6 หมู่ที่ 15 ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

Links