SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ซี.ไพร์ม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0835559001701
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 160 ถนนพระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว

Links