SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : น้ำมันมะพร้าวไทยภาคใต้(2559) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905559002421
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 220/6 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำมันมะพร้าวและผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันมะพร้าว

Links