SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทรัพย์ทวี การเกษตร
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903560000965
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 84 ถนนคลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าว


Links