SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แกรนด์พา ฮัท จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775559000390
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 31/6 หมู่ที่ 5 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าว และการแปรรูปอื่น รวมถึงการแปรรูปน้ำมันมะพร้าว

Links