SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทิพย์ออคิด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503559001761
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 92/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำวุ้นมะพร้าวและน้ำวุ้นสมุนไพร

Links