ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โบทานิคอล ไบโอ-เทค จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505559011482
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 500/43 หมู่ที่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตแปรรูปสมุนไพร ดอกไม้ ไม้ประดับ 17 29 29รากและเปลือกไม้ ฯลฯ

แผนที่ :


Links