SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : สุมาลี คอร์เปอเรชั่น
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0303559002360
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 222 ถนนปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่าย17แปรรูป รวมทั้ง15ทุกชนิด

Links