SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เอ็มพีพี ฟู้ด โปรดักส์
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0733559000088
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 16/8 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูป17

Links