SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เพ็ท เวิลด์ เอ็มไพร์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0655553000577
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 699/2 ถนนพิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก #65000
โทรศัพท์ : 055-216693
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ที่ใช้กับสัตว์ทุกชนิด

Links