SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : กฤษณะ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245560000556
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 92/8 หมู่ที่ 6 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายแปรรูปถนอมอาหารอบแห้ง 17ฟรีสตรายเนื้อสัตว์และผืชผลการทางการเกษตร

Links