SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : จีอาร์ เนเจอร์ โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0635559000781
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 508 หมู่ที่ 10 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร แปรรูปอาหาร เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

Links