ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอส.พี.2721 จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0675560000102
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 319/2 หมู่ที่ 9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการการแปรรูป17และถนอม17

แผนที่ :


Links