SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด
บริษัท เพ็ญภาค เบฟเวอเรจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135557005845
หมวดหมู่ : การผลิตเครื่องดื่ม (ISIC CODE 110)
ที่อยู่ : 999 หมู่ที่ 18 ซอยทรัพย์ไพลิน ถนนธรรมศาสตร์-เชียงราก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-153-4115-20
แฟกซ์ : 02-153-4121
เว็บไซต์ : www.penpark.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

แผนที่ :


Links