SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เมธิชัย
เมธิชัย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0743549002193
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 62 ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 08-9168-8567
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

บริการรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำ และเปลือกกุ้ง


Links