SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เนเจอร์ แวลู่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105560041156
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 81/57 ถนนหทัยราษฎร์ ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทางการเกษตร ทั้งสดและแปรรูป

Links