ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีนุสรา คอมเมอร์เชียล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0805559000771
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1/74 หมู่ที่ 1 ซอยตลาดแม่พยอม ถนนกระโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายรับซื้อเป็นตัวแทนขาย17แปรรูปทุกชนิดนำเข้าและส่งออก17แปรรูปทุกชนิด

แผนที่ :


Links