ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อัญชลี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205559025761
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 31/2 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่าย 17แปรรูป 17กวน 17อบแห้ง 17แช่อิ่ม ทุกชนิด

แผนที่ :


Links