SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไทย เบส ฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215559009472
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : 11/15 หมู่ที่ 2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและหรือจำหน่าย29 17แปรรูปทุกชนิด

Links