ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยาม ฟูทริคคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0205559004411
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 187/39 หมู่ที่ 6 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก ผลิตภัณฑ์17แปรรูป 17แช่เข็ง 17อบแห้ง

แผนที่ :


Links