ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประนอม ธารา
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103559003716
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 1/18 ซอยเอกชัย 129 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย 17 ผลผลิตแปรสภาพ ทั้งใน และต่างประเทศ

แผนที่ :


Links