SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ลาน่า พลัส จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559094322
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 61/60 หมู่บ้านชลกานต์ ถนนบางแวก ต.บางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการการผลิตและจัดจำหน่าย17แปรรูป

Links