SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เพชรสุวรรณโคราช 2004 จำกัด
บจ.เพชรสุวรรณโคราช 2004 จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305547000377
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : 044-243786
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต แปรรูป จำหน่ายน้ำมันพืช

Links